Etik Kurallar

PIC Grup Mesleki Etik Kuralları, tüm şirket çalışanlarımız için bağlayıcı bir çerçevedir ve bize yardım etmeyi amaçlamaktadır.

 

 • Güvenin ve şeffaflık yaratın.
 • Dürüstlüğü ve adaleti vurgulayın.
 • Yasalara uygun hareket edin.
 • Yaşam ve çalışma koşullarını herkes için iyileştirin.
 • Sosyal sorumluluğu arttırın.
 • Bireyin ve toplumun haklarına saygı gösterin ve güçlendirin.
 • Sürdürülebilir ve ileriyi düşünen bir şekilde hareket edin.
 • Çevremizi koruyun.
 • Ekonomi ve ekolojiyi birbiriyle uyumlu hale getirin.


Diğerlerinin yanında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesinin ilkelerini kılavuz olarak görüyoruz ancak gerçekte bu standartların çok ötesine geçiyoruz.


Tüm PIC çalışanları, aşağıda tarif edilen mesleki etik standartlarını - hem birbirlerine, hem de müşterilere, tedarikçilere, ortaklara ve topluma karşı - uygulamaya koyarak şirket kültürünü örnek bir şekilde temsil etmektedir.

Saygı ve eşitlik

Diğerlerine yaş, cinsiyet, ten rengi, etnik köken, din, sosyal sınıf ve durum ayrımı yapmaksızın saygılı ve önyargısız bir şekilde yaklaşıyoruz.

PIC ’de ayrımcılık söz konusu değildir. Küresel partnerlerimizle günlük iletişimlerimizi gerçekleştirirken tolerans ve kültürel çeşitlilik sergiliyoruz. Eşitliği aynı zamanda PIC merkez ofisindeki ortalama %57.2’lik kadın istihdamı sergilemektedir

Yasal uyum

Çalışanlarımız her zaman yerel kanunlara uygun olarak hareket ederler ve uygulanması gereken düzenlemeleri dikkate alırlar. Bir şüphe durumda şirketimizde ilgili departmanlara başvurulması gerekmektedir.

Sosyal sorumluluk

Sosyal sorumluluk zeminde başlar ve şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Örneğin kendimize ait şirket kreşi Çin’deki üretim personelimize iş ve aile hayatını dengelemek konusunda yardımcı olmaktadır. Aşağıdakiler ile de müdahil oluyoruz:

 • Bölgedeki gençlik çalışmalarına destek olmak (izcilik, gençlik kulüpleri, vs.)
 • Yardımsever organizasyonlara bağışta bulunmak
 • İnsani projelere sponsor olmak

Her bir PIC çalışanı için sosyal yetkinlikler sergilemek ve iş kapsamı dışında da sorumluluklar üstlenmek olağan bir durumdur.

Çocuk işçi ve zorla çalıştırma yasağı

Çocuk veya zorunlu işçilerin emeği ile elde edilen hiçbir ürünü veya ham maddeyi kullanmıyoruz. Bu durum proses zincirimizin tamamı için geçerlidir.

Tedarikçilerimiz de aynı şekilde çocuk ve zorunlu işçiliğe karşı yasaklara uymakla yükümlüdür.

İnsan hakları

İnsan haklarını suistimal eden veya insan hakları ihlallerini tolere eden ülkelerde elde edilen ürün ve hizmetlerin kullanımından kaçınıyoruz.

Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve partnerlerimizi bizim uygulamamızı örnek almak konusunda cesaretlendiriyoruz.

İş yerinde sağlık ve güvenlik

Şirketin tamamında sağlıklı, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlıyoruz, bunu örneğin aşağıdaki araçlarla yapıyoruz;

 • Eğitimli uzman sağlık ve güvenlik personeli
 • Üretim tesislerinde tahliye ve filtre sistemleri
 • Konforlu çalışma koşulları için iklimlendirme
 • Ergonomik, kişiselleştirilmiş mobilyalar
 • Profesyonel hijyen yönetimi
 • Şirket spor tesisleri ve taze malzemelerle üretim tesislerimizde hazırlanan sağlıklı şirket yemekleri
 • Merkez ofislerimizde ücretsiz soğuk ve sıcak içecekler

Her bir çalışan yetkinliklerini en yüksek seviyede kullanarak güvenlik standartlarının uygulanmasını ve sağlık tehditlerinin önlenmesini garanti altına alır. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması durumunda şirketimizdeki ilgili ofise dilediğiniz zaman destek almak üzere başvurabilirsiniz.

Rekabet yerine birlikte çalışan rakipler

Biz adiliz – rakiplerimize karşı bile.

Rakiplerimize tüm partnerlerimize karşı sergilediğimiz seviyede bir kibarlık ve saygı ile yaklaşıyoruz. Bu nedenle rakiplerimiz diledikleri zaman PIC ’yi ziyaret edebilirler – hem fuar standlarımıza hem de ofislerimize. Tüm çalışanlarımız söz konusu rakiplerimiz ile ilgili bilgiler ve ürünler olduğunda bu duruma oldukça olağan ve doğal bir şekilde yaklaşırlar.

Yolsuzlukla mücadele tedbirleri

Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma – bunlar ne yazık ki pek çok yerde normal karşılanan durumlardır. Başarımızı 40 yılı aşkın bir süredir adil yollarla edinmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Her bir çalışan herhangi bir şüphe veya çıkar çatışması durumunda uygun bir şekilde hareket edebilmek adına PIC’teki uygun departmanı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Müşteriler, tedarikçiler ve yetkililerle iletişim

Şöhretimizi özellikle müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ürünlerimize borçluyuz. Şöhretimizi dürüstlük ve güvenilirlik ile sürdürmek ve şeffaflık sayesinde güven oluşturmak son derece önemli bir görevdir. Aşağıdaki noktalar iş ortakları ve resmi birimler ile iletişimlerde dikkate alınmalıdır.

 • Herhangi bir türden avantaj veya ayrıcalık, maddi veya manevi faydanın kabul edilmesi yasaktır.
 • Hediyeler sadece bir hediye çeki yapısına ve değerine sahip olabilirler
 • Davetler değer anlamında makul, geleneksel sınırları aşmamalıdır.
 • Tüm tedarikçiler tarafımızca adil ve nötr bir şekilde muamele görür.
 • PIC ’deki satın almacılar ve karar vericiler serbest rekabeti desteklemek ve ihalelerde tüm uygun partnerleri dikkate almakla yükümlüdür.
 • Gizli şirket bilgilerinin ve anlaşmaların ifşa edilmesi müdahil olan herkes için kesin bir şekilde yasaktır.

Bir şüphe oluşması durumunda PIC’teki ilgili departmana bilgi verilmelidir.

Bireysel sorumluluk

Birey bütünü temsil eder!

Şirketimize bağlılık ve sadakat her bir çalışanımız için doğal bir durumdur. Kişisel sorumluluk ve dikkate alma müşteriler, tedarikçiler ve partnerler ile yürütülen ilişkilerde hayati öneme sahip gerekliliklerdir.

Bu nedenle her bir PIC çalisaninin asagidaki yükümlülükleri bulunmaktadir

 • Şirket mülklerini tutumlu ve verimli bir şekilde kullanmak
 • Veri koruma önlemlerini uygulamak ve iş sırlarına gizlilik ilkesi uyarınca yaklaşmak
 • Tüm iş alanlarında iyileştirme önlemlerini makul bir şekilde uygulamak ve desteklemek
 • PIC prensipleri ile çelişen faaliyetlerden kaçınmak

Sürdürülebilirlik

Hedeflerimiz sürdürülebilirlik ile vurgulanmıştır, amacımız günlük yaşantımızı ve gelecek nesillerin günlük yaşantısını olumlu yönde geliştirmektir.

Bu her türlü kaynağı bu mantık çerçevesinde kullanmayı ve uygun şekilde davranmayı kapsamaktadır.

Kalite taahhüdümüz

Müşterilerimiz bizden en iyisini beklemekte ve hak etmektedir!

En yüksek kalite, mükemmel, hızlı hizmet, müşterilerin isteklerinin dikkate alınması ve bunlara saygı duyulması – bunlar her gün yaşadığımız prensiplerdir.

Çevrenin korunması

Şirketimiz tüm alanlarda sistematik bir çevresel koruma uygulamaktadır.

Örneğin kilit ürünümüz olan manyetik anahtarı son derece yüksek enerji verimliliği ile öne çıkmaktadır.  Bu durum, sensör teknolojisindeki çoğunluğun aksine manyetik anahtarların ve sensörlerin sürekli bir enerji beslemesine ihtiyaç duymamalarından dolayıdır. Ürünlerimizin ev aletleri, arabalar, endüstriyel ve medikal teknolojilerde kullanılması bu nedenle ekolojik tasarımın önemli bir unsurudur.

Ofislerimizde mevcut olan detektörler içeren akıllı çalışma yeri aydınlatmamız sayesinde geleneksel yöntemlere göre %50 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Bunlar ekosistemimize sağladığımız katkılardan sadece birkaç örnektir.

Tüm çalışanlarımız entegre çevresel koruma konusundaki sorumluluklarının bilincindedir ve ilgili uzman departmanımınıza atık ve kirletici yönetimi konusunda diledikleri zaman başvurabilirler.